این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
.: راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

راهنمای نگارش خلاصه مقالات 

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
 تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
 
مقالات برگزیده بر اساس، فرمت، کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
 
هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.

ارائه دهنده مقاله حتما باید دانشجو باشد.

 در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
 مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
 مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.

 خلاصه مقاله نباید قبلا در مجلات علمی چاپ شده و یا در دست بررسی و داوری باشد. همچنین قبل در کنگره داخلی یا خارجی ارائه و یا چاپ نشده باشد.

 خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.

 * در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
-
عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:
1- تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان باشد.
 
-2برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman  استفاده گردد.
3- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
4- متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
5- حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله
* مقالات اصیل (Original Articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.
2-  خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
 
مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
 
یافته‌ها (Results)
 
نتیجه گیری  (Conclusion)
 
واژه‌های کلیدی (Keywords) 
 
* مقالات مروری (Review articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.
2- مقالات مروری تشریحی (Narrative)  ، سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند .

 3- خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:
 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
 روش جستجو  (Search Method)
 
یافته‌ها  (Results)
 نتیجه گیری  (Conclusion)
 
واژه‌های کلیدی  (Keywords).

 

شماره تماس : 33738255-061
کد پستی : 15749-61357



آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ، طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجویی



وب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی
www.fsc.src.ajums.ac.ir
Email:src@ajums.ac.ir